ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Algemeen Waddenland en Waddenzee
Print

Status boek: 2ehands

Waddenland en Waddenzee
Vergroting


Waddenland en Waddenzee

[ terug ]
€ 9,10
Kees Hana, aan de zeekant geboren, vertelt over de werkingen van wind en tij, over planten en dieren, over de bouwwerken der mensen, maar ook over de wonderlijke natuur van slikken en schorren. Met kaarten, tekeningen en 81 natuurfoto's.

Auteur: Hana, K.
Uitgeverij: Roelofs van Goor, Amersfoort, 1982
Aantal pagina's: 256
Afmeting: 23,5x16,5x3 cm.
Gewicht: 695 gr.
Uitvoering: linnen met omslag

WADDENLAND EN WADDENZEE
Water, wind en zand, in een sierlijke boog hebben ze wat eilanden neergelegd, daar in het noorden van onze lage landen bij de zee. Eilanden met onafzienbare
stranden, brede duinen en smalle stroken boerenland. Een royaal stuk zee is ingesloten geraakt en veranderd tot een wirwar van geulen en kreken in een
grillig mozaïek van platen en slikken. Planten en dieren nemen nu eens een groot nieuw gebied stormenderhand in bezit, dan weer worden ze genadeloos
door het water verdreven, tegelijk met het verdwijnen van een brok duin of polder. De mensen hebben getracht de natuur te helpen bij de opbouw van het nieuwe;
zij hebben ook de afbraak van het bestaande willen voorkomen. En tussen deze bedrijven door hebben zij de zee bevaren, gevist, gejut, geroofd, gered, en
ook wel wat landbouw bedreven, Stormvloed en noodweer hebben ze op het strand verwelkomd, bij hun dijken gevreesd en verwenst.
In dit gebied vol wisselvalligheden is Kees Hana aan de zeekant geboren en getogen de gids, die u op honderd en één bijzonderheden wijst. Hij vertelt u
in dit boek over alles wat zijn hart heeft daar in het waddengebied. Over de werkingen van wind en tij, over planten en dieren, over de bouwwerken der mensen,
maar ook over de wonderlijke natuur van slikken en schorren, En buitendien is de natuurkenner Hana een gids voor u. Hij geeft u praktische raad, hij leidt
u "zijn" waddengebied binnen. Behoedzaam en voorzichtig bij het zwemmen in de Noordzee, laaiend enthousiast wan: neer hij u met werphengel en spinner
meeneemt "op de makreel". Een boek waaraan natuurliefhebber en toerist, vakantieganger en bezoeker van ,"' de onvolprezen Waddeneilanden onzegbaar genoegen zullen beleven. Met 81 voortreffelijke foto's en 21 tekeningen,

N.V. UITGEVERIJ A. ROELOFS VAN GOOR
AMERSFOORT
INHOUD
Woord vooraf 5
1. De grote trekpleisters: zee en strand. 7 I
2. Eb en vloed en golven. 19
3. Beweeglijk zand. 39
4. Groeiende duinen. 52
5.Waddenland 94
6. De Waddenzee, nu eens water dan weer land. 172
7. De groene oevers van de Waddenzee. 178
8. De jaargetijden van de Wadden 189 !!
9. Waddenscheepvaart. 195
10. Schepenkerkhoven en behouden huizen. 204
11. Levende have van Noordzee en Waddenzee 209
12. Op hoop van zegen. 233
13. Land uit zee. 241
14. Van ijstijdperk tot heden. 247
Literatuurlijst. 251
Register. 252[ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.