ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Algemeen Kalkrijke duinvalleien op de Waddeneilanden
Print

Status boek: 2ehands

Kalkrijke duinvalleien op de Waddeneilanden
Vergroting


Kalkrijke duinvalleien op de Waddeneilanden

[ terug ]
€ 30,80
In 'Kalkrijke duinvalleien' beschrijven de auteurs de ecologie en de kansen en mogelijkheden voor regeneratie van vegetaties in natte duinvalleien.

Auteur: Grootjans, A.P., Lammerts, E.J., Beusekom, F. van, 1985
Aantal pagina's: 176
Afmeting: 25x17.2x1.7 cm.
Gewicht: 633 gr.
Uitvoering: harde kaft, gebonden
Status: nieuw  boek
Op voorraad: 3 stuks (op is op)

Flaptekst
De Waddeneilanden hebben voor de Nederlandse florist een bijzondere betekenis. Veel van de zeldzame planten in Nederland treffen we daar aan. Van deze
planten hebben vele zich aangepast aan de bijzondere omstandigheden in duinvalleien. Helaas worden de specifieke combinaties van standplaatsfactoren,
zoals die in duinvalleien worden aangetroffen, steeds zeldzamer en daarmee ook de bijbehorende plantesoorten en vegetatietypen. Met name de karakteristieke soorten van de eerste ontwikkelingsstadia zijn nationaal en internationaal zeer zeldzaam geworden.
In 'Kalkrijke duinvalleien' beschrijven de auteurs de ecologie en de kansen en mogelijkheden voor regeneratie van vegetaties in natte duinvalleien. Het onderzoek dat in het kader van het verdrogings en verzuringsprobleem plaatsvond, is uitgevoerd grotendeels door medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord. Bij de oplossing van het probleem stond 'integraal waterbeheer' voorop, waarbij de
auteurs Rode Lijst-soorten en de eisen die deze aan hun standplaats stellen, als uitgangspunt hebben gekozen. De basis voor de bespreking van verschillende
beheersmaatregelen wordt o.a. gevormd door de ruimtelijke variatie in standplaatsfactoren, vegetatie-ontwikkelingen en hydrologische factoren. Uit de resultaten hebben de auteurs een algemene eco-hydrologische onderbouwing van regeneratie en natuurbouwprojecten gedestilleerd. In de toegevoegde case-studies schetsen zij de samenhang tussen vegetatie, bodem en waterhuishouding. Per geval passeren de resultaten en perspectieven van beheersmaatregelen, zoals maaien, plaggen of gewijzigde waterhuishouding de revue. 'Kalkrijke duinvalleien' bevat een schat aan bruikbare gegevens voor beheerders van natuurterreinen, ecologen en floristen die zich met natuurontwikkeling en de regeneratiemogelijkheden van natte en vochtige terreinen bezighouden.
Vereniging voor veldbiologie
[ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.