ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Natuur Wadden, zee en land
Print

Status boek: 2ehands

Wadden, zee en land
Vergroting


Wadden, zee en land

[ terug ]
€ 13,00
Een beeld van het unieke en waardevolle karakter van het waddengebied.Geillustreerd met zwart-wit foto's. Triangelreeks, 2e druk.

Auteur: Abrahamse, J. , Westra, D.
Uitgeverij: Knoop en Niemeijer, Haren-Gn., 1968
Aantal pagina's: 110
Afmeting: 22.5x14.5x1 cm.
Gewicht: 300 gr.
Uitvoering: gebonden

INLEIDING
Het Nederlandse waddengebied maakt deel uit van een aaneengesloten waddengebied dat zich langs de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland uitstrekt. Tot voor kort was dit gebied vrijwel alleen bekend om zijn eilanden, die hiervan slechts een deel uitmaken en die men per boot, met grote omwegen bereikte. De laatste jaren is het echter steeds meer in de belangstelling gekomen o.a. door de afsluiting van de Lauwerszee, de mogelijke aanleg van één of twee dammen naar Ameland, het zoeken naar aardolie en aardgas, het wadlopen, de grote vogelrijkdom, het sportvissen op en langs de Waddenzee, etc. Maar ook is de belangstelling gegroeid voor de unieke waarde van de Waddenzee. Zo is een aantal verenigingen en commissies ontstaan, die zich tegen de plannen van gehele of gedeeltelijke inpoldering verzetten of die, voor er ook maar iets met de Waddenzee en waddeneilanden gebeurt, dit gebied wetenschappelijk willen onderzoeken. Zo is er in 1965 opgericht de Werkgroep Waddengebied, die zich ten doel stelt gegevens te verzamelen op natuurwetenschappelijk terrein en daarmee het unieke en waardevolle
karakter van het waddengebied zal aantonen. In 1968 is opgericht de Waddenzee-Commissie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen die zich als taak stelt een inventaris te maken van alle aspecten van de Waddenzee en elk daarvan wetenschappelijk te onderzoeken.
Tevens is in 1965 opgericht de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, die zich ten doel stelt de belangstelling voor dit gebied te bevorderen en die streeft naar een zo goed mogelijk behoud van de natuurlijke staat ervan. Dit alles leek de uitgever en de auteurs aanleiding genoeg om een boekje over dit onderwerp uit te geven. Er is getracht het onderwerp zo objectief mogelijk in twee hoofdstukken te behandelen. Dat de auteurs hierbij bij lange na niet alle facetten van het gebied konden bespreken is wel duidelijk. De onderwerpen die behandeld zijn, worden slechts summier besproken. In het derde en laatste hoofdstuk wordt sterk aangedrongen op het behoud van dit gebied en worden hiervoor de nodige motieven aangevoerd, terwijl niet geschroomd wordt de voordelen van de inpoldering, zoals die naar voren worden gebracht, te vermelden. Met dit alles hopen de auteurs in ieder geval iets te hebben bijgedragen tot een beter begrip over de Waddenzee en zijn eilanden, een groot gebied enig in zijn soort en dat waard is de functie te behouden die het altijd heeft bezeten.
J. Abrahamse[ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.