ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Natuur Vogels, binnendijks en buitengaats
Print

Status boek: 2ehands

Vogels, binnendijks en buitengaats
Vergroting


Vogels, binnendijks en buitengaats

[ terug ]
€ 6,50
Een boekje waarin het een en ander wordt verteld over de gevederde vrienden die zich ophouden in de kustgebieden. Met illustraties in zwart-wit en kleur van Rein Stuurman

Auteur: Jong de, M
Uitgeverij: v. Dishoeck, Bussum, 1966
Aantal pagina's: 144
Afmeting: 21x13.7x1 cm.
Gewicht: 220 gr.
Uitvoering: soepele kaft

Voorwoord
Na de vier boekjes waarin het een en ander werd verteld over de vogels in het open veld, van bos, park en stad, van wad en slik en van moeras en plas, thans een deeltje dat de gevederde vrienden die zich ophouden in de kustgebieden de revue laat passeren. Het is altijd weer een lastige opgave een goede titel te vinden, die de inhoud van het boek zoveel mogelijk dekt. Die van dit boekje dank ik aan mijn vrouwen voor deze, ik mag wel zeggen trouvaille, ben ik haar uiterst dankbaar. De steltlopertjes, die wel in de kustgebieden voorkomen, worden uiteraard niet genoemd, aangezien zij in deeltje drie, het boekje over de wad- en slikvogels, reeds onder de loep werden genomen. Ditmaal zijn het de zeeduikers, stormvogels, jan-van-gents, aalscholvers, zeearenden, ganzen, zwanen, meeuwen, alken en een paar zangvogeltjes, die aan bod komen. Wel zijn er een paar bij, die al in een voorgaand boekje werden genoemd, maar van deze wordt slechts zeer in het kort iets vermeld. Degenen die mij met raad en daad terzijde hebben gestaan ben ik zeer erkentelijk. Voor op en aanmerkingen houd ik mij weer van harte aanbevolen, aangezien hiermee rekening kan worden gehouden bij een eventuele volgende druk. Rest mij nog de hoop uit te spreken dat dit boekje een even warm onthaal te beurt zal vallen als alle voorgaande.
AMSTERDAM, FEBRUARI 1966 M. DE JONG

Inhoud
Voorwoord. 5
Hoofdstuk 1 Zeeduikers, IJsduiker
2. Geelsnavelduiker.
3.Parelduiker
4. Roodkeelduiker
Hoofdstuk 2 Stormvogels
1. Stormvogeltje. 19
2. Vaal stormvogeltje. 23
Pijlstormvogels
1. Noordse pijlstormvogel. 27
2. Grote pijlstormvogel. 30
3. Kuhls pijlstormvogel. 32
4. Grauwe pijlstormvogel. 35
5. Noordse stormvogel. 37
Hoofdstuk 3 Jan van gents
Jan van gent 42
Hoofdstuk 4 Aalscholvers
1.Aalscholver 47
2. Kuifaalscholver. 47
Hoofdstuk 5 Zee-eenden
1. IJseend 51
2. Grote zee-eend 54-
3. Bril zee-eend 57
4. Zwarte zee-eend 59
5. Eidereend 61
Hoofdstuk 6 Ganzen
1. Grauwe gans 64-
2. Kolgans 66
3. Dwerggans 68
4. Rietgans 70
5. Sneeuwgans 72
6. Rotgans. 74
7. Brandgans 76
8. Canadese gans 78
9. Roodhals gans 80
Hoofdstuk 7 Zwanen
1. Knobbelzwaan 8
2. Wilde zwaan 87
3. Kleine zwaan 89
Hoofdstuk 8 Meeuwen
1. Ivoormeeuw 93
2. Grote mantelmeeuw. 96
3. Kleine mantelmeeuw. 96
4. Grote burgemeester. 96;
5. Kleine burgemeester. 98
6. Zilvermeeuw 99
7. Stormmeeuw 100'
8. Reuzen zwartkopmeeuw. 100
9. Zwartkopmeeuw. 102
10.Kokmeeuw 104
11.Dwergmeeuw 104
12. Vorkstaartmeeuw. 107
13.Ross.meeuw 110
14. Drieteenmeeuw. III
Hoofdstuk 9 Alken
1. Alk 112
2. Kleinealk 115
3. Zeekoet 118
4. Dikbekzeekoet. 123
5. Zwarte zeekoet. 123
6. Papegaaiduiker. 125
Hoofdstuk 10 Leeuweriken
Hoofdstuk 11 Gorzen
1. Sneeuwgors 133
2. Ijsgors 134
Hoofdstuk 12 Vinken
1. Frater 137[ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.