ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Natuur Langs de vloedlijn
Print

Status boek: 2ehands

Langs de vloedlijn
Vergroting


Langs de vloedlijn

[ terug ]
€ 7,25
Over de zee, haar grootse kracht en haar onuitputtelijke rijkdom van wat ze aanspoelt op 't strand.
Deel 17 serie " Schijnwerpers"

Auteur: Vriends, Jan
Uitgeverij: Het Spectrum, Utrecht
Aantal pagina's: 84
Afmeting: 18x11.2x1.1 cm.
Gewicht: 140 gr.
Uitvoering: soepele kaft met omslag

LANGS DE VLOEDLIJN (gedicht)
Het zeegedruisch zal ik nog dan gedenken als diep in zand mijn hoorloos oor vergaat, als lichten mild mijn oogen niet meer drenken, als zonder woon mijn ijle wezen staat. Naar 't zee-geruisch zal ik nog dan verlangen als naar het liefst wat mij de wereld de. Zij zingt den kroonzang aller wereldzangen, d' op zandig veld neerdonderende zee. Verheugt toch, gij die dit rijmken lezen en nog in gloed der zonne wandlen meugt de stranden langs, en mijn verstorven wezen reeds lang ontbeert wat 't zoozeer heeft verheugd.Zegent dan uwe zinne' en uwen dag! Ik die dit schreef, ging met een hart vol wonden,
handen vol euvel, ooren vol geklag, en heb het leven toch zoo schoon gevonden.

Laat dit vers van Fred. v. Eeden, zo overvol van heerlijke herinneringen, waarin dat eigen geluid van de zee zo wonderlijk gevangen zit, als voorwoord
dienen bij dit boekje over de zee.Behalve van de zee en haar grootse kracht. zullen we vooral ook op onze uitstapjes genieten van wat zij uit haar onuitputtelijke rijkdom aanspoelt op 't strand.

INHOUD
Langs de vloedlijn. 9
Zeeanemonen, Krabben. 10
Wat de zee aanspoelt. 11
De Zeester Asterias. 29
Slachtoffers uit de "hogere" dierenwereld. 40
De Zeepier, Arenicola Marina. 48
Kwallen 50
Meeuwen, de vliegkunstenaars der zee. 53
Rijke sortering van strandvogels. 62
Hoe waardevol het zeegras is. 71[ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.