ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Reddingwezen Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland
Print

Status boek: 2ehands

Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland
Vergroting


Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland

[ terug ]
€ 11,50
Een boeiend verslag over verschillende scheepsstrandingen en de ontwikkeling van het reddingwezen vanaf circa 1800

Gesigneerd door Jan Houter 1976

Auteur: Jan Houter, Vlielandiareeks no. 2
Uitgeverij:
Aantal pagina's: 4
Afmeting: 17,5x18,5x0,5 cm.
Gewicht: 143 gr.
Uitvoering: gebonden

Eerste pagina Hoofdstuk

VOOR 1825
...Er ligt aan 't ruwe Noordzeestrand beschermd door duinenrij Een plekje grond, in omtrek klein, gering ook van waar dij ...

Dit zijn de eerste regels van het in de jaren twintig door G. Donia geschreven en uit drie coupletten bestaande 'Vlielands Volkslied'. ...Een plekje grond, in omtrek klein, gering ook van waardij ...
Het moge dan, volgens de schrijver, klein van omtrek zijn en een geringe waarde hebben, ditzelfde plekje grond blijkt voor honderden schepen te groot in omvang en voor het reddingswezen van kapitale waarde te zijn geweest. Ik schrijf 'geweest', niet omdat ik daarmee wil zeggen dat het werk van de mensen van de KNZHRM vandaag de dag minder belangrijk is. Allerminst. Maar in het verleden vonden er veel vaker strandingen en scheepsrampen plaats. De voorhanden zijnde reddingsmaterialen waren toen veel simpeler en eenvoudiger dan thans.
De laatste honderdvijfentwintig jaren hebben meer dan driehonderd schepen op een zeer onplezierige wijze kennis gemaakt met het ruwe Noordzeestrand, de uitgestrekte, verraderlijke Vliehors en de gevreesde zandbanken rond dit eiland. Gelukkig zijn er altijd door de eeuwen heen dappere kerels en kenners van de gevaarlijke zee geweest, die voor de in nood verkerenden klaar stonden, hoewel. ..Er was een tijd dat de schipbreukelingen af en toe aan hun erbarmelijk lot overgelaten werden. Het was zelfs zo, dat soms werd getracht de pogingen van de zeevarenden, het vege lijf te redden, te verijdelen. Het was namelijk zo, dat een schip waarvan niemand levend aan de wal kwam, als 'een goed zonder eigenaar' werd beschouwd. Dat was dan een kolfje naar de hand van de jutters. Dat bij scheepsrampen talrijke mensen het leven
verloren, aanvaardde men vroeger als iets onvermijdelijks. Reddingsmiddelen waren er niet langs de kust. Wel waren er in vroeger tijden tussen Texel en Vlieland de postschippers. Zij vervoerden de post van of voor de eilanders en de zeepost van schepen die op de Vlierede lagen. Deze schippers verzorgden dan zo goed en zo kwaad als het ging de berichtgeving betreffende bij Texel en Vlieland gestrande schepen. In 1668 was dit onder andere Roelof de Hulter; in 1677 Pieter Nanessen Backer; in 1706 Pieter Roos; in 17 16 Gerrit Hoofd en laatstelijk, eind vorige, begin deze eeuw, Jacob Buys.
In 1750 werd er een begin gemaakt met het paal en perk stellen aan de plunderingen van schepen en strandgoederen. Dat jaar werd in alle kustplaatsen en -dotpen, ook op Vlieland, een strandvonder aangesteld. Er ontstond echter nogal wat verzet tegen deze mensen en het haalde dan ook niet veel uit. In 1768 werd door de Staten van Holland en West-Friesland een commissie samengesteld, die onder andere het volgende voorstelde:
'Op ieder Zeedorp van deese Provinciën te doen onderhouden een Boot met al desselfs toebehoren mitsgaders een wagen, ter vervoeringhe van de Boot.'
Ook werd toen een generaal-strandvonder aangesteld om de reddingen te organiseren.
In 1769 werd dan voor het reddingswerk, naast andere kustplaatsen, ook op Vlieland een 'landsreddingboot' gestationeerd. Dit was dus Vlielands eerste reddingsboot. Het was een 6,5 meter lange open houten sloep met platte bodem en een weinig oplopende voor- en achtersteven. Het sturen geschiedde door een stuurriem. Er was plaats voor tien roeiers. Buiten de boot om was een zware houten band als stootkussen aangebracht. ....................................[ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.