ja_mageia1

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Waddenwinkel Oude boeken Watersport Wandelen over het Wad
Print

Status boek: 2ehands

Wandelen over het Wad
Vergroting


Wandelen over het Wad

[ terug ]
€ 10,00
Wandelen over het Wad

Goasse Groustra is bekend wadloper en kenner van het wad, in dit boek kunt u kennis nemen van zijn standpunten inzake het wadlopen. Met zwart/wit foto's
Auteur:G. Groustra
Uitgave van "Alternatyf en "De Tille"
Aantal pagina's:100
Afmeting:20x14x0,7cm.
Gewicht:165 gr.
Uitvoering: gekartonneerd

Flaptekst
Goasse Groustra, bekend wadloper en kenner van het wad, heeft al 25 jaren zijn sporen verdiend op het gebied van de journalistiek. Vanaf 1949 is hij verbonden als free-lance journalist aan verschillende kranten en tijdschriften, met name het Friesch Dagblad. Zijn reputatie op het gebied van het Friese volksleven en de historie van Friesland is alom bekend. Zijn belangstelling voor het wadlopen ontstond doordat hij na de Tweede Wereldoorlog jeugdkampen leidde op de waddeneilanden en bovendien in contact kwam met de eerste wadverkenners. Deze belangstelling groeide uit tot een hobby en thans mag hij gerekend worden tot een van de meest bekwame kenners van het gebied dat tussen vaste wal en eilanden ligt. In dit boek kunt u kennis nemen van zijn standpunten inzake het wadlopen. De informatie die hij geeft is van groot belang omdat het niet vanzelfsprekend is dat ieders voeten het wad moeten betreden. Massaal wadlopen is geen sport maar een rage die niets met het eigenlijke pionierswerk heeft te maken. Wie te voet naar de eilanden wil oversteken, kan het beste eerst de nodige informatie opdoen door zich een boek als dit aan te schaffen. Daarom is dit boek voor iedere aspirant wadloper een onmisbare gids.

INHOUD
VOORWOORD 9
ENIGE INLEIDENDE OPMERKINGEN
DREKMANIAKKEN 11
BIJ EB EN VLOED 15
ZAND EN SLIB 17
VERRASSEND ELEMENT 21
ZON EN MAAN 25
AAN DE GESCHIEDENIS GAAT MEEST EEN VOORGESCHIEDENIS VOORAF
WADDEN-DOMINEE 29
BOOTVERBINDING 31
WADLOOP-PIONIER 34
NOORD-FRIESLAND 37
ENGELSMANPLAAT 41
VERDER OP PAD IN ZOMER EN (SOMS) WINTER
HOGE WIER EN WINTERTOCHT 47
COLLEGA 'S 53
OP EIGEN BENEN 57
ONDER DAK 61
DURF JE NOG THUIS TE KOMEN? 63
HET IS NIET ZO GEVAARLUK ALS U WEL DENKT
KLASSlEK OVERVLOEDEN 65
NACHTELIJK AVONTUUR 69
ER KW AM EEN BOOT 73
ZIJ HIEF EEN LIED AAN 75
ZOU IK HET MISSCHIEN TOCH OOK KUNNEN LEREN?
ESONSTEDVERDHONKENSTAD
OPNIEUW HET HOGE NOORDEN
TIEN JAREN WADLOPEN
HOE LEER IK HET?
VERANDERLIJK
EN TOT BESLUIT
AEDRINNERSLIET 99

[ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.